PreviousBorg Up= B = Nextbot

borken adj.

(also `borked') Common deliberate typo for `broken'.

PreviousBorg Up= B = Nextbot